Hoofdcontent

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 03-12-2018.

Cultuur- & Sportstimulering Nederland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.sportstimulering.nl (hoofdwebsite)
https://www.tryouttilburg.nl


Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting
Wij zijn op de hoogte van de wetgeving die erop toeziet dat er bepaalde gemeentelijke eisen aan deze website zijn gesteld. Wij zijn dan voornemens om de website de aankomende maanden/jaren te updaten en "gemeente-proof" te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.